CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural development of electrodeposited nanocrystalline Ni- and Co-based materials upon annealing

Melina da Silva (Institutionen för materialteknik) ; Uta Klement (Institutionen för materialteknik) ; Hibbard Glenn
Proceedings of the 7th International Conference on Nanostructured Materials, June 2004, Wiesbaden, Germany p. 216a-c. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2535

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microstructural Development of Nanocrystalline Ni- and Co-Based Materilas upon Annealing