CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Removal of non-process elements from hardwood chips prior to kraft cooking.

Fredrik Lundqvist ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Anna Saltberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Göran Gellerstedt ; Per Tomani
Appita Journal Vol. 59 (2006), 6, p. 493-499.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-11.
CPL Pubid: 25349

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur