CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An algorithm for calculating Green's functions of planar, circular cylindrical and spherical multilayer substrates

Zvonimir Sipus (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Robert Leijon (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Martin Johansson (Institutionen för mikrovågsteknik)
Cost 260 Workshop on smart antennas, Dubrovnik, Croatia, Oct., 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25348

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur