CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trajectory planning with miscellaneous safety critical zones

Julia Nilsson ; Jonas Fredriksson (Institutionen för elektroteknik, Mekatronik) ; Erik Coelingh
Proceedings of 20th IFAC World Congress (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-01.
CPL Pubid: 253468

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektroteknik, Mekatronik

Ämnesområden

Transport
Reglerteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur