CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tire/Road Noise-Generation, Measurement, and Abatement

Ulf Sandberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jerzy A. Ejsmont
Handbook of Noise and Vibration Control p. 1054-1071. (2008)
[Kapitel]

[No abstract available]

Nyckelord: Close-proximity (CPX) method; Constant-speed driving tire/road noise; Controlled pass-by (CPB) method; Pavement-tire noise or tire-pavement noise; Power unit noise and propulsion noiseDenna post skapades 2017-11-30.
CPL Pubid: 253445

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur