CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrospinning of nanofibers for biomedical applications

Anna Thorvaldsson ; Hanna Stenhamre (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Pernilla Walkenström
8th World Biomaterials Congress 2008, WBC 2008; Amsterdam; Netherlands; 28 May 2008 through 1 June 2008 Vol. 3 (2008), p. 1197-.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

[No abstract available]Denna post skapades 2017-11-30.
CPL Pubid: 253437

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Polymerteknologi

Chalmers infrastruktur