CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiation from directive antennas close to human tissue

Robert Leijon (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Zvonimir Sipus (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
European Microwave Conference (EuMC), Tel Aviv, Israel, Sep., 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25343

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur