CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiation from patches on grounded cylindrical substrates with arbitrary cross-section

Peter Slättman (Institutionen för mikrovågsteknik) ; A. Kishk ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Montreal, July, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25342

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur