CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subben’s checklist and the quality of articles in OR

Torbjörn Larsson ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
ORbit (1601-8893). Vol. 23 (2014), p. 6-7.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-28. Senast ändrad 2017-11-28.
CPL Pubid: 253410

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Energi
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur