CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Machine-Learning for the Roads’ Construction: Selection, Prioritization and Scheduling

S. A. Bagloee ; M Sarvi ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; M. Asadi
(2017)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-24.
CPL Pubid: 253392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur