CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FDTD optimization of the bandwidth of the hat feed for mm-wave reflector antennas

Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Jian Yang (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Montreal, July, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2011-06-15.
CPL Pubid: 25337

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur