CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fit for purpose? -Critical competencies and roles in quality management

Jason Martin ; Mattias Elg ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
20th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-24.
CPL Pubid: 253364