CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A numerical homogenisation strategy for micromorphic continua

Ralf Jänicke (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Stefan Diebels
Nuovo cimento della societa italiana de fisica. C, Geophysics and space physics (1124-1896). Vol. 32 (2009), 1, p. 121-131.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-11-23.
CPL Pubid: 253360

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur