CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of metal patches, strips and corrugations inside cylindrical multilayer structures by using G1DMULT

Zvonimir Sipus (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Silvia Raffaelli (Institutionen för mikrovågsteknik)
ACES Monterey, CA, USA, Mar., 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2011-02-09.
CPL Pubid: 25335

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur