CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Semi-automated design of microwave applicators for sterilization of packaged foods

Magnus Sundberg (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
First World Congress on Microwave Processing, Orlando, FL, Jan., 1997. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur