CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exact Gradients Improve Parameter Estimation in Nonlinear Mixed Effects Models with Stochastic Dynamics

Helga Kristin Olafsdottir (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Jacob Leander (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Joachim Almquist (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Mats Jirstrand
Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Vol. 44 (2017), 11,
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-23. Senast ändrad 2017-11-23.
CPL Pubid: 253332

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Optimeringslära, systemteori
Statistik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur