CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A numerical algorithm G1DMULT for computing Green's functions of multilayer objects

Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Zvonimir Sipus (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Martin Johansson (Institutionen för mikrovågsteknik)
ACES Monterey, CA, USA, Mar., 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25333

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur