CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effective electromagnetic material properties for alternating wedges and hollow pyramidal absorbers

C. Holloway ; Martin Johansson (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Montreal, July, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur