CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prolegomena to Information Taxonomy

Mark Burgin ; Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers))
Proceedings of MDPI (2504-3900). Vol. 1 (2017), 3, p. 210-213.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present a part of the multiscale taxonomy of information constructed by the authors. This taxonomy is a unified system of aspect taxonomies of information.

Nyckelord: information; taxonomy; classification


This work is part of MORCOM@COGS projectDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-20. Senast ändrad 2017-11-20.
CPL Pubid: 253254

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)