CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual polarized aperture coupled patch multibeam antenna

Björn Lindmark (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Staffan Lundgren (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; C. Beckman
IEEE AP-S International Symposium, Atlanta, June, 1998. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25325

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur