CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alkaline destruction of birch xylan in the light of recent investigations of its structure

Mats H. Johansson (Institutionen för teknisk kemi) ; Olof Samuelson (Institutionen för teknisk kemi)
Svensk papperstidning, Nordisk cellulosa (1101-766X). Vol. 1977-80 (1977), 16, p. 519-524.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-11-17. Senast ändrad 2017-11-17.
CPL Pubid: 253241

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur