CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of precipitates in Inconel 718

Maria Ohlin-Johansson (Institutionen för materialteknik) ; Uta Klement (Institutionen för materialteknik)
Proceedings of the Channel User Meeting 2004, Ribe, Denmark. p. 31-36. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur