CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Late introduction of fish and eggs is associated with increased risk of allergy development - results from the FARMFLORA birth cohort

Karin Jonsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Malin Barman (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Hilde Kristin Brekke ; Bill Hesselmar ; Susanne Johansen ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Agnes E Wold
Food & Nutrition Research (1654-6628). Vol. 61 (2017), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-16.
CPL Pubid: 253199

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap
Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition (GU)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hälsovetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur