CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-assembly of ultralong aligned dipeptide single crystals

Bingbing Sun ; Qi Li ; Hans Riegler ; Stephan Eickelmann ; Luru Dai ; Yang Yang ; Rodrigo Perez-Garcia ; Yi Jia ; Guoxiang Chen ; Jinbo Fei ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Junbai Li
ACS Nano (1936-0851). Vol. 11 (2017), p. 10489-10494.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-13.
CPL Pubid: 253105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialkemi
Annan kemi

Chalmers infrastruktur