CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accelerated ageing of cotton canvas as a model for further consolidation practices

Oleksandr Nechyporchuk (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Krzysztof Kolman (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Marta Oriola ; Michael Persson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Romain Bordes (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi)
Journal of Cultural Heritage (1296-2074). Vol. 28 (2017), p. 183-187.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-13.
CPL Pubid: 253101

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Ämnesområden

Materialvetenskap
Annan kemi

Chalmers infrastruktur