CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Yeast as a Prototype for Systems Biology

Goutham Vemuri ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Systems Biology and Synthetic Biology p. 287-353. (2009)
[Kapitel]

Nyckelord: Computational approaches in systems biology; Integrative physiology and birth of systems biology; Yeast as systems biology prototypeDenna post skapades 2017-11-13.
CPL Pubid: 253100

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur