CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new method to measure radiation efficiency of terminal antennas

Kent Rosengren ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner ; Extern) ; O. Lundén
2000 IEEE APS Conference on Antennas and Propagation, Waltham, MA, USA, Nov 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11.
CPL Pubid: 25309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur