CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating rolling contact fatigue analysis with simulation of dynamic train–track interaction

Anders Ekberg (Institutionen för hållfasthetslära) ; Elena Kabo (Institutionen för hållfasthetslära) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för hållfasthetslära)
Proceedings of the 3rd International Conference ‘XXI Century Rolling Stock (ideas, requirements, projects)’, St Petersburg, Russia, July 3–5, 2003 p. 11 pp. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-10.
CPL Pubid: 253078

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Maskinteknik
Teknisk mekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur