CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ballastgeometrins inverkan på spårets sidomotstånd: en parameterstudie

(The influence of ballast geometry on track lateral resistance: a parametric study)

Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 29 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-10.
CPL Pubid: 253077

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Maskinteknik
Teknisk mekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur