CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förstudie. Isolerskarvars inverkan på spårets mekaniska egenskaper: en finit elementanalys

(Pre-study. The influence of insulated rail joints on the mechanical characteristics of a track: a finite element analysis)

Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 12 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-10.
CPL Pubid: 253076

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Maskinteknik
Teknisk mekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur