CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

D-RAIL Deliverable D3.2 — Analysis and mitigation of derailment, assessment and commercial impact

F Braghin ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Björn Pålsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; D Sala ; D Nicklisch ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; P Allen ; P Shackleton ; Tore Vernersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; M Pineau
2013. - 283 pp + annex 18 pp s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-10.
CPL Pubid: 253072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Maskinteknik
Teknisk mekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur