CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capacity4Rail Deliverable 4.1.2 — Monitoring-based deterioration prediction

Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; et al.
2016. - 131 s.
[Rapport]

work coordinator and editorDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-10.
CPL Pubid: 253068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Maskinteknik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur