CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue initiation in railway wheels — a numerical study of the influence of defects

Elena Kabo (Institutionen för hållfasthetslära) ; Anders Ekberg (Institutionen för hållfasthetslära)
Wear (0043-1648). Vol. 253 (2002), p. 26-34.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-10.
CPL Pubid: 253056

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik
Farkostteknik
Tribologi

Chalmers infrastruktur