CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

25. Kabo E, Material defects in rolling contact fatigue — influence of overloads and defect clusters

Elena Kabo (Institutionen för hållfasthetslära)
International Journal of Fatigue (0142-1123). Vol. 24 (2002), p. 887-894.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-10.
CPL Pubid: 253053

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik
Farkostteknik
Tribologi

Chalmers infrastruktur