CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An engineering model for rolling contact fatigue

Anders Ekberg (Institutionen för hållfasthetslära) ; Elena Kabo (Institutionen för hållfasthetslära) ; Hans Andersson
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures (8756-758X). Vol. 25 (2002), p. 899-909.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-10.
CPL Pubid: 253051

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik
Tribologi

Chalmers infrastruktur