CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanical deterioration of wheels and rails under winter conditions – mechanisms and consequences

Roger Deuce ; Anders Ekberg (Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik) ; Elena Kabo (Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik)
Proceedings of the 11th International Heavy Haul Association Conference (IHHA 2017), Cape Town, South Africa, 2–6 September 2017 p. 790-797. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-10.
CPL Pubid: 253050

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur