CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stress intensity factor evaluation for rolling contact fatigue cracks

Robin Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Elena Kabo (Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik) ; Anders Ekberg (Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik)
Proceedings of NSCM 30: The 30th Nordic Seminar on Computational Mechanics 25-27 October 2017 p. 231. (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-10. Senast ändrad 2017-11-10.
CPL Pubid: 253049

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)