CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Are electric vehicles safer than combustion engine vehicles?

Fredrik Larsson (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Petra Andersson ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers))
Systems Perspectives on Electromobility 2017 p. 34-48. (2017)
[Kapitel]

Nyckelord: battery, safety, electric vehicle, lithium ion, fire


https://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/energy/publications-media/systems-perspectives/Pages/Systems-Perspectives-on-Electromobility.aspxDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-08. Senast ändrad 2017-11-08.
CPL Pubid: 253020

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)