CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simple vector bundles on a nodal Weierstrass cubic and quasi-trigonometric solutions of the classical Yang-Baxter equation

I. Burban ; L. Galinat ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometri)
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical (1751-8113). Vol. 50 (2017), 45,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper we study the combinatorics of quasi-trigonometric solutions of the classical Yang-Baxter equation, arising from simple vector bundles on a nodal WeierstraB cubic.

Nyckelord: classical Yang-Baxter equation, vector bundles on singular curves, matrix problemsDenna post skapades 2017-11-08.
CPL Pubid: 253013

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometri (GU)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur