CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematical modeling of white adipocyte exocytosis predicts adiponectin secretion and quantifies the rates of vesicle exo- and endocytosis

Cecilia Brännmark ; William Lövfors ; Ali M. Komai ; Tom Axelsson ; Mickaël F. El Hachmane ; Musovic Saliha ; Alexandra Paul (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi) ; Elin Nyman ; Charlotta S Olofsson
Journal of Biological Chemistry (0021-9258). (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-07.
CPL Pubid: 252990

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)
Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Matematisk analys
Informatik och systemvetenskap
Cellbiologi
Klinisk fysiologi
Medicinsk cellbiologi

Chalmers infrastruktur