CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water Vapour Radiometer Data Compared to VLBI Data

Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; James L. Davis
Proceedings of the 4th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry p. 37-38. (1985)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-11-07. Senast ändrad 2017-11-08.
CPL Pubid: 252989

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium