CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Demokratisk kontrol är viktigare än vindkraft

Tomas Kåberger (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap)
ETC Göteborg Vol. 2017 (2017), 171025, p. 2.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-07.
CPL Pubid: 252984