CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A principles-based framework for sustainability transitions

John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Johan Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
The International Sustainability Transitions Conference (IST 2017) at Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-11-07.
CPL Pubid: 252963