CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional Interaction of Simulation and Data Analytics - Potentials and Existing Use-Cases

Christoph Laroque ; Anders Skoogh (Institutionen för industri- och materialvetenskap, Produktionssystem) ; Maheshwaran Gopalakrishnan (Institutionen för industri- och materialvetenskap, Produktionssystem)
Simulation in Produktion und Logistik (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-06.
CPL Pubid: 252948