CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of cylindrical base station antennas for future communication systems by using G2DMULT

Jian Yang (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Björn Lindmark (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
9th COST meeting and workshop on smart antennas, Gothenburg, Sweden, May 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur