CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The challenges of building inner sea offshore wind farms - the cases of Lillgrund and Anholt

Christian Koch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; JOSEPH BALUKU (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; ISSA IBRAHIM HABAKURAMA (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Alexandre Mathern (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 13-14 June, 2017, Göteborg, Sweden p. 307-317. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: offshore construction, offshore wind farms, inner sea, Baltic SeaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-05.
CPL Pubid: 252935

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Byggproduktion
Infrastrukturteknik
Energisystem
Marin teknik

Chalmers infrastruktur