CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Docking and molecular dynamics approach for enzyme selection for α, β-reduction of enoate moiety : toward renewable production of adipic acid

Jae Ho Shin (Institutionen för biologi och bioteknik) ; Emma Karlsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Leif A Eriksson ; Lisbeth Olsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Valeria Mapelli (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
Enzyme Engineering XXIV (2017)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-04.
CPL Pubid: 252931