CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Propagation of Acoustic Waves Caused by the Accelerations of Vibrating Hand-Held Tools in Viscoelastic Soft Tissues of Human Hands and a Mechanobiological Picture for the Related Injuries

Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Eugen Mamontov
Journal of Applied Mathematics and Physics (2327-4352). Vol. 5 (2017), p. 1997-2043.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Mechanobiology, Viscoelastic Soft Living Tissue, Acoustic Wave, Stress-Relaxation Time, Third-Order Partial Differential EquationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-11-03. Senast ändrad 2017-11-03.
CPL Pubid: 252929

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Produktion
Teknisk mekanik
Medicinsk ergonomi

Chalmers infrastruktur