CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of a dual-polarized horn antenna with very high aperture efficiency by using PBG hard surface walls

Sergei Skobelev (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
25th ESTEC Antenna Workshop on Innovative Periodic Antennas, Noordwijk, Netherlands, May 2001. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur