CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Minesto's marine power plant producing electricity in Northern Ireland renewable energy from low-velocity currents

Anders Jansson
Sea Technology (0093-3651). Vol. 55 (2014), 4, p. 15-19.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-11-01. Senast ändrad 2017-11-20.
CPL Pubid: 252889

 

Institutioner (Chalmers)

Ämnesområden

Marin teknik

Chalmers infrastruktur